Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων της 26ης Μαΐου δήμου Φαρκαδόνας

0
156

Οι σταυροί προτίμησης όλων των υποψηφίων που μετείχαν στις εκλογές της 26ης Μαΐου στο δήμο Φαρκαδόνας.

Αναλυτικά:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΝΕΑ ΠΝΟΗ»

Ο ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Περιφέρεια Πελλιναίων

1. ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΚΑΚΑΪΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα οκτώ (268) σταυρούς προτίμησης(ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

3. ΣΙΩΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυρούς προτίμησης

4. ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα έξι (236) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς προτίμησης

6. ΑΥΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης

7. ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης

8. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Οιχαλίας

1. ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΝΤΟΛΑΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα πέντε (675) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΚΟΥΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίμησης(ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους τριάντα εννέα (539) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

4. ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα (530) σταυρούς προτίμησης(ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

5. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΟΝΤΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους είκοσι εννέα (529) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα έξι (516) σταυρούς προτίμησης

7. ΖΙΩΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους έντεκα (411) σταυρούς προτίμησης

8. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΡΑΜΠΟ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα εννέα (389) σταυρούς προτίμησης

9. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα (380) σταυρούς προτίμησης

10. ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς προτίμησης

11. ΠΑΤΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) σταυρούς προτίμησης

12. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ έλαβε διακόσιους είκοσι δύο (222) σταυρούς προτίμησης

13. ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΒΑΪΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) σταυρούς προτίμησης

14. ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης

15. ΠΛΑΚΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φαρκαδόνας

1. ΜΠΟΤΗ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα (490) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΖΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΤΟΥΚΟΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

3. ΚΑΪΜΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους είκοσι τρεις (223) σταυρούς προτίμησης

4. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης

6. ΝΑΤΣΙΝΑ ΠΑΓΩΝΑ (ΠΕΓΚΥ) του ΞΑΝΘΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης

7. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης

8. ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα (159) σταυρούς προτίμησης

9. ΒΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης

10. ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης

11. ΑΓΓΕΛΙΤΣΗ ΛΗΤΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

12. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

13. ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

14. ΜΟΥΡΑΤΗ ΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης

15. ΣΟΥΡΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

16. ΔΙΒΑΝΕ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

17. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

18. ΣΑΠΟΥΝΑ ΒΑΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’

«Νέο Ξεκίνημα – Δήμος Φαρκαδόνας»

Εκλογική Περιφέρεια Πελλιναίων

1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης και η εκλογή παραπέμπεται σε κλήρωση από το Πρωτοδικείο

1. ΧΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης και η εκλογή παραπέμπεται σε κλήρωση από το Πρωτοδικείο

3. ΤΣΙΟΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης

6. ΛΟΥΚΟΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

7. ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

Υπάρχουν και 1 αδιάθετες έδρες για τις οποίες πρέπει να γίνει κλήρωση μεταξύ των παρακάτω Υποψηφίων ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΘΩΜΑ

Εκλογική Περιφέρεια Οιχαλίας

1. ΜΠΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΒΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα εννέα (489) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

3. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

4. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης

6. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα τέσσερις (284) σταυρούς προτίμησης

7. ΖΑΦΕΙΡΗ ΒΑΙΤΣΑ (ΒΙΚΥ) του ΣΕΡΑΦΕΙΜ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης

8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης

9. ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίμησης

10. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

11. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

12. ΠΑΘΕΚΑ ΑΝΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης

13. ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

14. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

14. ΠΛΑΒΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

16. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φαρκαδόνας

1. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους δέκα οκτώ (418) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

3. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα εννέα (379) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΟΥΛΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι επτά (327) σταυρούς προτίμησης

5. ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι (316) σταυρούς προτίμησης

6. ΓΙΩΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης

7. ΤΣΙΟΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης

8. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίμησης

9. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

10. ΓΚΑΓΚΑΣ ΒΑΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης

10. ΛΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης

12. ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

13. ΚΟΛΕΤΣΑ-ΠΕΡΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

14. ΚΟΡΟΚΥΘΑ-ΧΑΛΚΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης

15. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

16. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

«ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Πελλιναίων

1. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΑΛΑΦΑΣ (ΠΑΡΙΔΗΣ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΨΙΩΧΑ – ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης

7. ΤΣΙΑΚΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

8. ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Οιχαλίας

1. ΚΑΠΝΟΥΤΖΗ – ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους ενενήντα πέντε (295) σταυρούς προτίμησης

3. ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίμησης

4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης

6. ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΟΥΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης

8. ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

9. ΧΑΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

10. ΚΟΤΑΡΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

10. ΜΙΧΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

12. ΚΟΥΤΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

13. ΜΑΡΓΑΡΙΑΝ ΑΣΟΤ του ΜΕΛΚΟΝ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

14. ΠΛΗΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

15. ΚΟΘΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φαρκαδόνας

1. ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΜΕΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα οκτώ (418) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

4. ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

5. ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα έξι (276) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237) σταυρούς προτίμησης

7. ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα πέντε (215) σταυρούς προτίμησης

8. ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης

9. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα εννέα (199) σταυρούς προτίμησης

10. ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης

11. ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης

12. ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης

13. ΤΣΙΟΓΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης

14. ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης

15. ΛΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΪΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης

16. ΓΚΙΜΙΣΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

17. ΧΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

18. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

19. ΧΑΛΔΟΥΠΗ ΦΑΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ε’ «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Εκλογική Περιφέρεια Πελλιναίων

1. ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης(ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης

3. ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΣΑΦΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

8. ΤΖΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Οιχαλίας

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΔΗΛΓΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης

3. ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης

4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑ ΔΕΒΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΠΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

8. ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

9. ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

10. ΠΛΑΤΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης

11. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

12. ΛΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

13. ΜΑΝΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμ

13. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΦΡΙΝΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης

14. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

15. ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης

16. ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

17. ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

18. ΓΚΙΩΜΠΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΣΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

19. ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ-ΚΡΙΤΣΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φαρκαδόνας

1. ΧΑΛΒΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Ε’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμο (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα τρεις (343) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)
3. ΧΑΛΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ έλαβε τριακόσιους δέκα (310) σταυρούς προτίμησης

4. ΤΕΛΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα τρεις (213) σταυρούς προτίμησης

5. ΔΟΛΓΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης

7. ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης

8. ΣΤΑΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης

9. ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης

10. ΓΙΑΝΓΚΑΜΠΟΥΖΩΦ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΡΟΥΣΛΑΝ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης

11. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης

12. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΓΡΙΖΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

13. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΦΡΙΝΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης

14. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

15. ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης

16. ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

17. ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

18. ΓΚΙΩΜΠΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΣΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

19. ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ-ΚΡΙΤΣΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Πελλιναίων

1. ΚΟΥΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

2. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

3. ΛΟΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΑΡΑΒΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

5. ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Οιχαλίας

1. ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

3. ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

4. ΖΙΩΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

4. ΛΑΚΙΑΡΑΣ – ΖΙΩΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΖΙΡΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

7. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

8. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

9. ΠΑΠΑΔΗΜΟΛΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

10. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Φαρκαδόνας

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

2. ΒΑΝΑΚΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

3. ΡΙΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης

4. ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΠΕΗ ΛΥΔΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης

6. ΖΙΩΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

7. ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

8. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

9. ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ – ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

10. ΛΙΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης

11. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

12. ΓΙΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

13. ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης

15. ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

16. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

17. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης